Toggle menu

začiatok
výstavby: 12/2016

koniec výstavby:
2/2018

projekt

Urbanistické a architektonické riešenie

  • Bytový dom Bystrická ulica, Devínska Nová Ves je bytový dom jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 46,50x10,90m.
  • Bytový dom má 4 nadzemné podlažia, je nepodpivničený.
  • Zastrešený je plochou strechou. Na každom podlaží sa nachádza 8 bytov, spolu 32 bytov. 16 bytov je jednoizbových, 8 dvojizbových a 8 trojizbových.
  • Byty sú prístupné zo zasklenej pavlače umiestnenej na severovýchodnej strane z dvojramenného schodiska, ktoré je spolu s výťahom umiestnené v strede objektu.
  • Vstup do bytového domu je zo severovýchodnej strany, z chodníka vedúceho pozdĺž domu.
  • Na 1.NP je miestnosť s elektromermi, na 2.NP komora pre upratovačky, na 3.NP bicykle a na 4.NP plynová kotolňa s ohrevom TÚV.
  • Na juhozápadnej strane objektu sú umiestené loggie/balkóny pre všetky byty, na 1.NP sú to stenami oddelené predzáhradky a terasy.
  • Loggie/balkóny sú na fasáde šachovnicovo rozmiestnené, tvoria polouzavreté krabice, ktoré sú hlavným architektonickým prvkom celej stavby. Bočné steny zároveň zabraňujú vizuálnemu kontaktu medzi loggiami/balkónmi navzájom.
mám záujem
ODPORUČIŤ