Toggle menu

štandard

Štandardné vybavenie bytu HOLOBYT

Predmet diela obsahuje tieto časti:
1. Obvodové murivo
Je navrhnuté z presných tvárnic YTONG hr. 250 mm a zateplenie z minerálnej vlny / polystyrén hr. 100 mm s  tenkovrstvovou omietkou. Vnútorné murivo priečok je riešené z presných tvárnic YTONG hr.100 mm. Deliace steny medzi bytmi sú navrhnuté betónové brániacich prestupu zvuku hr. 200 mm. Povrchové úpravy stien a stropov v interiéri sú strojové vápenno cementové omietky. Podlahy sú betónové, na povrchu vyhladené. Súčasťou podláh je tepelná izolácia a kročajová vrstva ako zvukový izolant. Zábradlie loggií/balkónov je betónovej/oceľovej konštrukcie s výplňou.

2. Okná a balkónové dvere
Navrhované výplne stavebných otvorov sú plastové, zvonku fólia antracit a zvnútra biele, 5-komorový systém. Koeficient prestupu tepla pre rám a krídlo s vystužením spolu s tepleno-izolačným trojsklom sa dosiahne priestupnosť okna v závislosti na veľkosti k =1,0 W/m2K. Exteriérové parapetné dosky sú hliníkové, hrúbka 1 mm antracitovej farby. Interiérové parapetné dosky budú plastové biele.

3. Plynoinštalácia
Súčasťou plynoinštalácie je prívod plynu do kotolne.

4. Elektroinštalácia
Súčasťou je prívod elektrickej energie do bytu 400 voltov. Rozvody elektrickej energie sú vodičmi CYKY príslušného počtu žíl a dimenzie podľa STN (Cu). Koncové elementy (vypínače, zásuvky...) sú v  štandarde „ABB basic“ biele, bez svietidiel, dvoj zásuvky do rámčeka. Rozvody slaboprúdu v  byte sa riešia podľa projektu elektroinštalácie, štandardom je ukončenie 1 x TV v obytnej miestnosti,1x domáci telefón, 1x verejný telefón.

5. Vodoinštalácia
Súčasťou vodoinštalácie je prívod studenej a teplej vody do bytu v  požadovanej dimenzii. Vodomer (umiestnenie v nike kúpeľne), rozvody studenej a teplej vody s vývodmi na vodovodné batérie. Potrubia a ich súčasti budú z plast-hliníkových rúr v požadovanej pevnosti. Príprava ohriatej pitnej je v kotolni.

6. Kanalizácia
Kanalizácia je riešená plastovými potrubiami v  požadovanej dimenzii, pričom súčasťou rozvodu v  byte sú napojenie na stúpacie potrubia., vývody na umývadlá, drezy, vývody na WC, vaňu, práčku, podľa projektovej dokumentácie. Súčasťou dodávky kanalizácie je aj typový práčkový sifón.

7. Odvetranie
Odvod z hygienických zariadení v bytoch 1.-4.NP
Hygienické zariadenia v bytoch sú vetrané nútene, podtlakovo – odvod vzduchu zabezpečujú malé radiálne stenové ventilátory so spätnou klapkou.

8. Vykurovací systém
Kúrenie je navrhnuté s centrálnou kotolňou. Radiátory budú typu KORAD bielej farby napájané z podlahy. V sanitárnych priestoroch bude vykurovacím telesom rebríkový radiátor bielej farby vedený zo steny s  primeraným výkonom. Súčasťou vykurovacích telies sú ventily na každom telese, podľa projektu vykurovania.

9. Požiarne a bezpečnostné vchodové dvere 900/1970
S triedou bezpečnosti 3,  kovaním a priezorníkom (Adlo, Sherlock) Požiarna odolnosť podľa STN je 30 min. kovanie (guľa, kľučka).

10. Dlažba
Na chodbách, balkónoch a terasách je dlažba protišmyková, farebnosť podľa návrhu architekta.

11. Zariaďovacie predmety zdravotechniky
Umývadlo - súčasťou umývadla je aj stojanková umývadlová páková batéria a sifón. Súčasťou montáže je inštalačný materiál, napojenie batérie a sifónu. WC – závesný klozet. Súčasťou montáže WC je fixačný a inštalačný materiál. Súčasťou dodávky WC je aj systém závesného WC.

Umývadlo (55) (JIKA)
WC s doskou na sedenie (JIKA)
Batéria umývadlová (JIKA)

12. Maľba.
Súčasťou ceny je 2 x náter stien a stropov bielou farbou (Farmal, Primalex, atd.)

Štandardné vybavenie holo byt neobsahuje kuchynskú linku, obkladačky a dlažby v kúpeľni, konečnú úpravu podláh, interiérové dvere a zárubne.

mám záujem
ODPORUČIŤ